سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گوهر باران1

امام محمد باقر(ع):

امروز غنیمت است در حالیکه که نمیدانی فردا از آن کیست؟

از ستی و بیقراری بپرهیز، که این دو کلید هربدی اند. کسیکه سستی کند، حقی ادا نکند و کسیکه بیقرار شود بر حق صبر نکند.

خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد، اما دینش را فقط به دوستش می دهد.

چه خوب است نیکی ها پس از بدیها و چه بد است بدیها پس از نیکی ها.


اولین حضور

به نام خدا

امروز به جمع پارسی یار نویسان پیوستم و قصد دارم سخنان نغزپرمغزی که تا کنون از افواه و قلم های مختلف شنیده و خوانده ام را در وبلاگم بازنویسی کنم. شاید شنیده اید:

دل به نوشته اطمینان پیدا می کند.